Videoconferències

Opinió de Josep Aracil i Xarrié

Especials 2017/2019, especial seniors

El confinament coronavirus ha servit per establir nous models de comunicació, basats en les noves tecnologies, com les videoconferències, sense excloure les trucades per telèfon. Existeixen diferents usuaris en la seva utilització, al marge de les del teletreball. En primer lloc les familiars, entre els seus diferents membres, per poder-se veure i parlar. En segon lloc les tertúlies d'amics o coneguts, sobre temes banals sense cap aprofundiment, amb la sola finalitat de consumir temps. En tercer lloc, entre membres d'associacions, sobre problemes i les seves possibles solucions, propis del seu entorn.

Finalment les que persegueixen obrir debats, sobre com podria ser la nova societat post-coronavirus. És en aquest model, que es poden fer suggeriments sobre possibles plantejaments favorables al naixement d'una nova civilització, basada en una societat per a totes les edats, centrada en les persones i no en els diners i vàlida per a tothom, quins 'principals punts a tractar i a tenir en compte podrien ser:

1.- Una nova lògica, que consideri a l'home com un organisme amb capacitats creatives per al seu propi desenvolupament, com un ésser espiritual i transcendent.

2.- Un canvi de mode de producció basat en pensar globalment i actuar localment, en xarxes interrelacionades i en la vida local 24 hores, incloent-hi el treball.

3.- Un relat bàsic motivador, assequible per ser entès per l'àvia, com un primer pas, per superar la ignorància d'un 80% de la població, sobre la veritable realitat del funcionament de l'univers.