Tret de sortida per l'ampliació de Mataró Parc

S'encarreguen els estudis per a la reforma urbanística de quatre sectors del nord de la ciutat

  • Neus Masnou
  • Dimarts, 02 abril 2019 08:53

Mataró Parc

S’han iniciat els estudis urbanístics necessaris per a modificar els 4 sectors de la ciutat que es troben per sobre de l’autopista C-32. La reforma suposaria la fi de la situació d’incertesa en que es troba el desenvolupament urbanístic de Cirera i el resultat final d’aquesta permetria l’ampliació del Mataró Parc. Alhora, aquest nou Pla General es posa com a objectiu facilitar la creació de l’Anella Verda, una corona d’espais verds que rodejaria la ciutat. 
 

Els 4 sectors:

Sector C1, “Cirera Nord” (entre la carretera de Cirera i el torrent de les Piques)

Sector Carretera de Cirera (entre el carrer de Galícia i la carretera de Cirera)

Sector Turons D i Sector Turons E (entre el Torrent de les Piques i la carretera de Valldeix)

 
Ciutat 2017/2018, alcampo mataro parc

Les accions

 
El sector C1 “Cirera Nord” actualment ja es troba majoritàriament consolidat i inclou tant l’hospital com el Mataró Parc. L’operador del centre comercial va anunciar ja el 2004 la intenció d’ampliar les instal·lacions actuals. Per altra banda, el sector de carretera de Cirera conté el Camp Municipal de Futbol de Cirera i el Camp Municipal d’Hoquei. Es planteja que la zona es converteixi en una unitat de serveis i equipaments per potenciar les activitats esportives, així com facilitar la consolidació de l’Anella Verda. També es planeja reservar una part del terreny per a una futura ampliació de l’Hospital de Mataró.

Els dos sectors dels Turons es troben encara per desenvolupar. L'actual Pla General preveu usos terciaris amb baixa edificabilitat i la cessió de gran part dels sòls per a zones verdes, equipaments i vials. Amb la proposta que ara s’estudiarà, s'avança la idea de concentrar l’activitat terciària a l’entorn de la part ja edificada,a tocar de Mataró Parc. 

Equilibrar el comerç

Així, el pla d’urbanització respon a un interès tant públic com privat: la creació d’un marc urbanístic sostenible per una banda i l’ampliació del Mataró Parc per altra. L’Ajuntament de Mataró afirma que aquesta ampliació es faria respectant l’equilibri entre els comerços de proximitat i el centre comercial. A banda del model comercial, s’ha demanat als serveis municipals que estan realitzant els estudis que la planificació urbanística es faci tenint en compte els factors mediambientals i de mobilitat i la viabilitat econòmica del projecte.