La FAGEM crea un manual de bones pràctiques mediambientals per a oficines

La federació, juntament amb la plataforma empresarial PAE Mataró, té l’objectiu de fomentar la qualitat, l’eficiència, l’estalvi energètic i la sostenibilitat a les petites empreses del Maresme.

Oficina FAGEM

La Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, compromesa amb el medi ambient i la sostenibilitat al món dels negocis. L’entitat, juntament amb la plataforma empresarial PAE Mataró, ha elaborat un protocol de bones pràctiques per tal de fomentar el coneixement i la consciència ambiental entre les petites empreses i les oficines de la comarca.

El manual inclou mesures com ara l’ús sostenible i racional del paper, l’estalvi energètic, la reducció de la producció de deixalles o la implantació de la recollida selectiva a les oficines. Per a Roser Moré, presidenta de la FAGEM, es tracta d’impulsar “petits canvis en les nostres dinàmiques quotidianes”, “gestos molt simples que a la vegada tenen una alta rendibilitat mediambiental”.

Iniciatives que ajuden a cuidar l’entorn

Per començar, tant la federació i com la PAE Mataró faran arribar aquest document a les seves companyies associades per tal de fomentar la qualitat, l’eficiència, l’estalvi energètic i la sostenibilitat ambiental en el si de les seves oficines.

A més a més, ambdues entitats treballen en el Projecte d’implementació de Simbiosi Industrial en les indústries del Maresme. A través d’aquesta iniciativa, es pretén fomentar el reaprofitament i la valorització de residus mitjançant la seva reintroducció com a subproductes i matèries secundàries en les cadenes productives.