Bote fa una crida a la "responsabilitat individual i col·lectiva"

L'alcalde de Mataró signa un BAN Municipal en el qual detalla les mesures de confinament pel Coronavirus

Bote

L'alcalde de Mataró David Bote va signar aquest dimarts un BAN municipal en el qual demana als seus conciutadans la màxima col·laboració en aquesta situació "d'emergència sanitària" que estem vivint. Bote fa una crida a la "responsabilitat individual i col·lectiva", en compliment de les mesures de confinament domiciliari.

Aquest BAN conté vuit punts en els quals es detallen diferents mesures de control i limitació durant aquesta situació excepcional. En destaca la concreció de la limitació de la circulació per la via pública, tancant especiíficament l'accés al públic en general a parcs, platges i zones agrícoles i forestals. També s'expliquen quins establiments i comerços que han de romandre tancats, les mesures que han de prendre les empreses que poden seguir amb la seva activitat o les noves mesures per reduir la mobilitat de vehicles (com ara la suspensió de les zones blaves i taronges).

Podeu consultar tot el BAN a continuació:

BAN Municipal (Mataró)

David Bote i Paz, Alcalde de l’Ajuntament de Mataró,

FAIG SABER: Atesa la necessitat d’evitar la propagació del virus COVID-19 i de donar compliment a la declaració de l’estat d’alarma dictat pel Reial Decret 463/2020, es requereix a la ciutadania de Mataró la màxima col·laboració en el compliment de les mesures de confinament domiciliari necessàries per reduir el contagis, i, en particular, l’observació de les següents ordres, obligacions i recomanacions, mentre es trobi vigent l’estat d’alarma.

1. Els vianants i els vehicles només podran circular a la via pública, quan sigui absolutament imprescindible per a la realització de les següents activitats:
    .    a)  Adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera necessitat.
    .    b)  Assistència a centres, serveis i instal·lacions sanitàries.
    .    c)  Desplaçament al lloc de treball per a efectuar la seva prestació laboral, professional o empresarial.
    .    d)  Retorn al lloc de residència habitual.
    .    e)  Assistència i cura de menors, gent gran, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables.
    .    f)  Desplaçament a entitats financeres i asseguradores.
    .    g)  Per causa de força major o per situació de necessitat.
    .    h)  Per al repostatge en gasolineres o estacions de servei.
    .    i)  Qualsevol altra activitat d’anàloga naturalesa o per altra causa justificada.
En qualsevol cas, la circulació s’haurà de realitzar durant el temps imprescindible, de manera individual (llevat que s’acompanyi a una persona menor d’edat o depenent) i mantenint en la mesura del possible una distància de seguretat d’1 metre respecte de la resta per persones.
Resten expressament tancats a l’accés públic general:
    .    a)  Parcs i places.
    .    b)  Passeig marítim.
    .    c)  Platja.
    .    d)  Zones agrícoles (excepte pagesos, treballadors i proveïdors).
    .    e)  Zona forestal.

2. Resten tancats al públic, entre d’altres, bars, restaurants, establiments d’oci i comerços minoristes no essencials.
Els establiments comercials que tinguin permesa l’obertura hauran de:
    .    a)  Obrir en el temps i forma estrictament necessaris per a que els usuaris puguin realitzar l’adquisició d’aliments i els productes de primera necessitat.
    .    b)  Limitar la capacitat de l’establiment a un màxim d’1/3 del seu aforament total.
    .    c)  Evitar les aglomeracions i controlar la distància de seguretat dels clients (com a mínim 1 metre).
    .    d)  Impedir el consum de productes en els mateixos establiments.
    .    e)  Complir amb les mesures higièniques i de prevenció recomanades.

3. Totes les empreses i entitats que mantinguin la seva activitat, han d’adoptar les mesures que siguin necessàries per garantir la salut, la higiene i les distàncies de seguretat dels seus treballadors i clients.
Així mateix, les obres s’hauran d’ajustar a les recomanacions que de manera conjunta han publicat els col·legis d’arquitectes i aparelladors.

4. Amb l’objectiu de reduir la mobilitat dels vehicles:
    .    a)  Es suspèn el pagament i el control de l’estacionament en zones blaves i taronges.
    .    b)  L’estacionament en els carrers de canvi quinzenal es realitzarà indefinidament en el costat permès dels dies 16 a 31 dels mes.
    .    c) Els transports públics continuaran funcionant, adoptant les mesures oportunes per garantir la seguretat i higiene dels vehicles.

5. Acudiu al vostre centre sanitari només si és imprescindible.
El telèfon mèdic d’informació general és el 012. Per simptomatologia amb el coronavirus cal trucar al 061.
El 112 només es pot fer servir per emergències i en cap cas per rebre informació.

6. Posposeu qualsevol gestió o tràmit que no sigui essencial.
Si heu de fer una gestió o tràmit imprescindible, tant administratiu com privat, utilitzeu preferentment els canals telemàtics que les administracions públiques, empreses i entitats posen a la vostra disposició.

7. Seguiu els canals de comunicació oficials, atès que les recomanacions es van actualitzant segons l’evolució de la situació.
Absteniu-vos de difondre informacions relatives al funcionament i activitat dels serveis públics que no provingui de fonts o canals oficials.

8. Col·laboreu amb els serveis públics i els cossos de seguretat, observant les seves indicacions i ordres.
La desobediència a les ordres derivades del compliment del Reial Decret 463/2020 poden ser sancionades amb multes que van dels 600€ als 30.000€.

Com a Alcalde i ciutadà de Mataró, apel·lo a la responsabilitat individual i
col·lectiva per donar una resposta responsable i compromesa a la greu emergència sanitària que estem vivint.
Des de l’Ajuntament, seguirem treballant permanentment per minimitzar el risc de contagi i atendre a la ciutadania.