Eleccions municipals: Què proposen els partits sobre habitatge i serveis públics?

Els partits que es presenten a les eleccions municipals de Mataró responen sobre els temes que preocupen a la ciutadania (3 de 4)

  • Redacció // Fotos: arxiu
  • Dimecres, 08 Maig 2019 17:20

Especials 2017/2019, QUE PROPOSEN ELS PARTITS

Aquest és el tercer d'una sèrie de quatre reportatges que busquen respostes dels partits polítics candidats a les eleccions municipals sobre les principals preocupacions dels mataronins.


En la primera edició, vam preguntar qüestions concretes relacionades amb l'urbanisme: els plans per al Mataró Parc i la zona nord, què proposen per revitalitzar el centre i quines actuacions tenen previstes pel que fa a la mobilitat. En el segon, vam centrar-nos en la convivència i la seguretat, preguntant per les inversions als barris, el model policial i les ocupacions i el tràfic de drogues.

Aquesta vegada, focalitzem el tema en l'habitatge i els serveis públics, dos grans punts problemàtics a Mataró. L'emergència habitacional és patent, i és la principal causa de pobresa a la comarca. Mentre les famílies en situació de vulnerabilitat no poden fer front a les despeses de la llar i la imparable pujada del preu del lloguer, s'estenen per tota la ciutat els pisos buits. Tampoc estan en millor situació els serveis socials i, en concret, l'hospital i els CAP, en què la falta de recursos provoca una saturació d'usuaris i afecta directament un dels drets fonamentals de les persones.

Els partits responen...

Quines polítiques inclouen per facilitar l’accés a l’habitatge?

Especials 2017/2019, QUE PROPOSEN ELS PARTITS

PSC-CP: "Reclamar el 30% d’habitatge protegit de promocions privades. Rehabilitar i mantenir habitatges amb programes i subvencions a les comunitats.  Comprar habitatge per ampliar el parc públic de lloguer i cedir solars a cooperatives per habitatge assequible. Incentivar el lloguer subvencionant l’IBI amb microcrèdits i ajuts a la rehabilitació."

Junts per Mataró: "Cal seguir el Pla Local d’Habitatge per incrementar de 200 a més d’un miler els habitatges socials els pròxims 4 anys. Apostem per un urbanisme social, sostenible, cooperatiu i/o col·laboratiu, pel projecte europeu “Yes, we rent”, destinarem recursos al lloguer social i vulnerable i ajuts a famílies amb problemes socioeconòmics."

ERC: "Calen més ajuts per prevenir la pèrdua d'habitatge, captar habitatges buits per al parc públic (n’hi ha 3.500 a Mataró), construir uns 500 habitatges socials/mandat amb promocions d’habitatge públic, cooperatives o dedicar-hi el 30% de promocions privades. Adquirir habitatges i no vendre sòl públic."

Volem Mataró-Alternativa: "L’aprofitament del 'passin' patit per l’empresa d’Iniesta, que ha deixat 1,3 M d’euros a les arques de PUMSA, per a habitatge assequible. I que els diferents romanents (uns 800.000 euros) intervinguin el mercat respecte de l’habitatge, a més del tanteig i retracte entre, altres mesures."

Ciutadans: "Ampliar el parc d'habitatge social i gestinar-lo amb rigorositat per evitar usos indeguts. Incentivar la baixada del lloguer amb un mercat de lloguer més dinàmic i segur i aconseguir que no hi hagi pisos buits. Agilitzar els tràmits per construir, rehabilitar o adaptar construccions per a habitatge."

PP: "Augmentar fins a 300 pisos el parc d’habitatge públic de lloguer, garantir el cobrament i bon estat de l’habitatge als particulars que el cedeixen per lloguer social, coordinar-nos amb el Consell Comarcal per fer un parc d’habitatge comarcal i repartir els pisos de lloguer social per tot Mataró per evitar la concentració en determinats barris."

Cup:"Invertir 5 M d’euros anuals en habitatge i aturar el creixement residencial especulatiu. Necessitem mesures de lloguer social per als milers de pisos buits. Vetllar perquè els bancs compleixin la llei 24/2015 contra desnonaments, implementar la cessió d’un 30% d’habitatge de protecció en noves promocions i afavorir la cessió de sòl per a habitatge cooperatiu."

Vox: "Una d'elles, la construcció d'habitatge públic de lloguer i que l'administració no giri l'esquena a les seves responsabilitats."

En Comú Podem:  "L’habitatge digne ha de ser un dret. Modificarem l’ordenança perquè les promocions privades de nova construcció i rehabilitació destinin el 30% dels pisos a habitatge assequible i impulsarem un pla de xoc per promocionar habitatges de lloguer social."

Primàries Mataró: "Primer ens hauríem de qüestionar si un ajuntament tan endeutat (més de 100 M d’euros) pot fer polítiques d’habitatge social o protegit, i preguntar qui l’hauria d’assumir, els ciutadans (com sovint passa) o bé els responsables polítics que l’han creat."

Com millorarien el funcionament dels serveis socials?

Especials 2017/2019, QUE PROPOSEN ELS PARTITS

PSC-CP: "Reforçarem els serveis per millorar l’atenció a la gent i la rapidesa en la resolució dels casos, amb especial atenció i recursos per a la gent gran i les persones amb dependència."

Junts per Mataró: "Reorganitzant l’àrea d’acció social amb circuits eficients que minimitzin la burocràcia. Executant els plans locals aprovats. Dotant de funcionalitat el web municipal possibilitant gestions telemàtiques. Garantint el benestar de manera polièdrica i transversal, especialment amb infants, joves i persones vulnerables."

ERC: "Cal reconèixer i donar suport a l’equip d’acció social. Promoure el pla d’inclusió per a infants i joves, més recursos per a la dependència (Gov.ESP i GenCat) i per a la gent gran (residències), i millorar convenis amb entitats socials fomentant treball en xarxa i fent seguiment de les persones ateses."

Volem Mataró-Alternativa: "La primera és que Serveis Socials sigui una direcció igual que Ensenyament, augmentar el personal i fer un estudi per actualitzar i reorganitzar serveis socials, perquè passin de ser un model assistencial a un model nòrdic."

PP: "Augmentant el nombre de treballadors més qualificats per a tasques concretes i establint mecanismes de control perquè a Mataró no es produeixi un efecte crida que atregui persones que demanden aquests serveis i que porten molt poc temps residint a la ciutat o bé venen directament a demanar-los."

Cup:"Destinant més pressupost municipal i personal a l’àrea de serveis socials. Habilitant un espai físic d’atenció a les persones més acollidor i una finestreta única per tramitar ajuts, subvencions i bonificacions. Prioritzar l’atenció bàsica a les persones vulnerables, garantir dret a l’habitatge, a l’alimentació, a l’educació, la formació i el lleure."

Vox: "Dotar-los de millor transparència, així com revisar tots els barems i preceptes pels quals es regeix fins ara."

En Comú Podem: "Reforçarem els equips professionals dels serveis socials, que estan actualment col·lapsats, per atendre situacions i demandes emergents i garantir les ràtios adequades en l’atenció a les persones, i incrementarem fins a un 30% el pressupost municipal dedicat a serveis socials."

Primàries Mataró: "Pensem que s’hauria de canviar la manera d’entendre serveis socials: no hauria de ser només una matèria de funcionaris i personal contractat, sinó de tota la societat. Fomentaríem la implicació de tota la ciutadania amb actitud cívica i proactiva."

En concret, tenen pensat reforçar els serveis de sanitat per la saturació d’usuaris que reben?

Especials 2017/2019, QUE PROPOSEN ELS PARTITS

PSC-CP: "Sí, reclamarem a la Generalitat la construcció del nou centre d’atenció primària de Cirera-Molins i l’ampliació del de Rocafonda i el nou centre d’urgències d’atenció primària a la plaça Serra i Xifra, l’antiga seu de la Seguretat Social."

Junts per Mataró: "Les llistes no són competència municipal, però cal conèixer-les, ja que hi ha derivacions a altres centres. S’ha d’aplicar el projecte d’ampliació de l’hospital al més aviat possible. Cal que es destini a Mataró el que correspon i més personal, sobretot en alguna especialitat com anestèsia."

ERC: "La Generalitat ha anunciat l’ampliació dels CAP de Rocafonda i Cirera (en marxa els dos), la construcció d’un nou CUAP al Camí del Mig (que rebaixarà la pressió sobre urgències de l’hospital), la remodelació de la tercera planta de l’edifici dels especialistes i el Pla Funcional del nou hospital de Mataró (que inclouria sociosanitari i consultes externes)."

Volem Mataró-Alternativa: "Instar la Generalitat perquè compleixi amb tot el que s'ha acordat i tregui el pla d’ajust de l’hospital, que no permet contractacions. Fer l’ampliació davant l’hospital, crear un CUAP per alliberar urgències de l’hospital, fer realitat les ampliacions dels CAP i posar personal per a l’atenció a domicili i psicologia en tots els CAP."

Ciutadans: "Incentivarem la inversió pública i privada en el sector, així com la col·laboració amb el tercer sector. Comptem amb persones amb coneixement i experiència en el sector i confiem que podem engegar aquest projecte que pot, a més, contribuir a la millora de la reactivació econòmica de la ciutat."

PP: "És responsabilitat de la Generalitat i cal col·laborar amb ella i exigir les necessitats de Mataró. Irrenunciables són les ampliacions (no en barracons) dels CAP de Cirera i Rocafonda, el finançament just de l’hospital, el manteniment del sociosanitari i l’entrada en funcionament del CUAP al Camí del Mig."

Cup:"Rebutgem els consorcis sanitaris perquè són un niu de corrupteles, estan endèmicament infrafinançats i pensats per afavorir la sanitat privada. Volem un servei de sanitat 100% públic i, si cal, estaríem d’acord que l’Ajuntament intervingués en àmbits que avui no estan coberts, com la salut dental."

Vox: "No ho descartem, és necessari. Però cal col·laborar i exigir a les altres administracions perquè siguin més les inversions, que l'hospital funcioni al 100% de la seva operativitat, així com tots els CAP. I tenir servei d'oftalmologia a l’Hospital de Mataró."

En Comú Podem: "Negociarem amb la Generalitat per a l’acceleració de la construcció i/o l’ampliació dels CAP de Cirera-Molins i Rocafonda. Reclamarem el centre d’atenció immediata o CUAP,  per tal de descongestionar i evitar el col·lapse del servei d’urgències."

Primàries Mataró: "S’hauria de veure quin marge d’actuació té el consistori en sanitat, ja que no és una matèria exclusiva d’àmbit municipal. Som partidaris de fomentar la prevenció a través d’hàbits saludables, com l’esport, una alimentació equilibrada i una bona educació emocional."