Imprimir aquesta pàgina

El PP vol donar suport a la presó permanent revisable

El grup municipal presentarà una Declaració Institucional perquè l'Ajuntament de Mataró es mostri a favor d'aquesta llei

Ple de novembre

El Grup Municipal del Partit Popular (PP) de Mataró ha decidit presentar una Declaració Institucional a la Junta de Portaveus Ordinària per demanar que l'Ajuntament de Mataró mostri el seu suport a la presó permanent revisable. El grup vol instar als diferents Grups Parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats a què reconsiderin la seva posició de derogar aquest tipus d'empresonament que havia estat incorporat a l'ordenament jurídic espanyol per la Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març.

Els fets

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal, va introduir en la legislació la presó permanent revisable. Diversos grups parlamentaris, però, van presentar un recurs d'inconstitucionalitat i aquest va ser acceptat el juliol de 2015. És per això que, l'any següent, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar per majoria la Proposició de Llei per a la Derogació de la Pena de Presó Permanent Revisable amb l'únic vot en contra del PP. A més, el passat 10 de novembre va ser admesa a tràmit una proposició de Llei de Modificació que pretén derogar la presó permanent revisable i que, un cop més, només va rebre els vots en contra del PP.

A favor

Segons afirmen els dos regidors del PP de Mataró, Jose Manuel López i Jose Luís Calzada, la presó permanent revisable és una bona opció. Afirmen que no renuncia a la reinserció del condemnat un cop hagi complert la condemna mínima, sinó que preveu la revisió de la seva conducta per verificar en cada cas si el pronòstic és favorable a la reinserció social. Consideren que la presó permanent revisable no és inhumana perquè garanteix un horitzó de llibertat. Destaquen que no es tracta d'una pena definitiva en la que l'Estat es desentén del penat, sinó que consideren que comptabilitza l'existència d'una resposta penal ajustada a la gravetat de la culpabilitat, amb la finalitat de reeducar.