Imprimir aquesta pàgina

El TecnoCampus oferta 17 beques socials per primer cop

Jaume Teodoro, Director General del TecnoCampus, defensa la nova oferta en els temps que corren

tecnocampus mataro

El TecnoCampus Mataró-Maresme fa una aposta valenta i per al proper curs afegeix una nova oferta de fins a 17 “beques socials”. N’hem parlat amb Jaume Teodoro, Director General del TCM que explica en què consistirà aquesta nova oferta de fins a 4 anys gratuïts per a 17 estudiants de batxillerat brillants.

Què són les beques socials?

Un programa d’ajuda a joves que vulguin cursar estudis universitaris al Tecnocampus. Aquest és el primer any en que el Tecnocampus fa aquesta oferta social i les bases van ser aprovades en la darrera junta del patronat de la Fundació Tecnocampus. En total 17 beques que inclouen la gratuïtat dels 4 anys d’estudis al centre (condicionades els anys posteriors al primer a un bon expedient acadèmic i el manteniment de les condicions de renda que varen fer-la atorgar inicialment).

Volen donar resposta a les necessitats de determinades famílies que veuen com una barrera el preu dels estudis universitaris de qualitat. Alhora es cerca estudiants brillants que han demostrat les seves capacitats i han destacat en el seu expedient acadèmic i en el seu esforç en l’estudi.

A qui van dirigides?

A joves que cursen Batxillerat o Cicles formatius i tenen un molt bon expedient acadèmic però per raons econòmiques no poden cursar estudis al Tecnocampus. Van per tant dirigides als qui seran estudiants de 1er curs al Tecnocampus el curs 2013/14. En aquests sentit es premiarà els millors expedients acadèmics entre joves en unitats familiars amb baix nivell de renda. Els estudiants de Mataró i del Maresme tenen un punt addicional en el barem total.

Quan s’han de demanar?

El mecanisme de sol·licitud que s’ha pensat parteix de la preinscripció universitària que comença el 4 Juny i acaba el 3 juliol, darrer dia per entrar o per modificar el full de preinscripció. En aquest sentit la resolució de les beques es farà abans del 3 de juliol de forma que tots els aspirants coneguin si han obtingut tal beca abans que acabi el període de preinscripció de Juny i abans de marcar l’opció del Tecnocampus. D’aquesta forma no es condicioni l’estratègia de preinscripció universitària del sistema públic de preinscripció que es on figuren els estudis del Tecnocampus. L’estudiant sabrà, abans de la data límit de preinscripció del 3 juliol, si té la beca i en aquest sentit podrà decidir l’ordre de preferències en pre-inscripció. Val a dir que finalment per gaudir de la beca caldrà que l’estudiant hagi estat assignat al Tecnocampus.

Cal l’aval del tutor o el director d’on s’ha fet batxillerat

Tots els estudis del Tecnocampus tenen almenys una plaça assignada per estudiants amb beques socials i alguns estudis fins a 4 places. Per optar-hi, a banda d’omplir el full de dades i aportar els documents de justificació és molt important que el procés impliqui el tutor o director del centre educatiu on l’estudiant faci Batxillerat o Cicles Formatius de grau superior.
Donat que es posa especial atenció en estudiants d’alt nivell acadèmic i alt potencial d’estudi alhora que amb recursos econòmics limitats es sol·----licita un acompanyament per part del centre actual per poder contrastar totes les dades i disposar de coneixement directe del tutor de l’estudiant en qüestió.