Imprimir aquesta pàgina

Llegeix el Tot Empenta d'aquesta setmana! - Edició 1799

Llegeix-lo i descarrega-te'l: Progama per apropar universitat i empresa

VISUALITZA L'EMPENTA

DESCARREGA-TE'L

Ciutat 2017, tot empenta-programa universitat i empresa

En el Tot Mataró i Maresme del 15 al 21 de desembre de 2017, trobaràs l'especial Tot Empenta: Programa per apropar universitat i empresa.
Els estudiants de l’assignatura Creació d’Empreses Innovadores i de Base Tecnològica han desenvolupat durant el primer trimestre noves empreses a partir de tres negocis existents, Casa Llar, DirCom Marketing i Cooperating Volunteers. L'assignatura, im-partida per la professora Màrian Buil, està dirigida als estudiants d’últim curs de la Doble titulació en Turisme i Gestió del Lleure i Administració d'Empreses i Gestió de la Innovació, amb l'objectiu de connectar la universitat amb el món de l’empresa i apropar la realitat professional als estudiants.

Deu setmanes enriquidores
Els estudiants han treballat deu setmanes en un pla d’empresa on han aplicat les tendències en emprenedoria explicades prèviament a l’assignatura. “L’experiència ha estat enriquidora tant per als estudiants, que han vist aplicats els continguts de classe a casos reals, com per a les empreses, que han trobat molt interessants les pro-postes formulades”, afi rma Buil.

          Especial Tot Empenta  - Edicio 1799 (Del 15 al 21 de desembre de 2017)