Imprimir aquesta pàgina

L'Agència de Residus de Catalunya destina 4 milions d'euros a la primera fase del Parc Circular Mataró-Maresme

Les instal·lacions acolliran diverses activitats integrades sota els principis de l’economia circular

Parc Maresme Circular

El Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha resolt concedir una subvenció directa de 4 milions d'euros al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per dur a terme les actuacions d’implantació de la primera fase de l’equipament per a la gestió de residus voluminosos municipals del Parc Circular Mataró-Maresme. Les instal·lacions acolliran diverses activitats integrades sota els principis de l’economia circular dins una mateixa parcel·la regulada i tutelada pel Consorci. El projecte més emblemàtic d'aquesta primera fase serà l'Espai Refer, un conjunt de serveis gratuïts per a la ciutadania destinats a la reducció de residus com ara un servei d'assessorament per a l'autoreparació.

Aquesta fase també inclou un espai de triatge de residus voluminosos per augmentar el reciclatge material i reduir la quantitat de residus destinats a la valorització energètica. En concret, la subvenció de l’ARC es destinarà a adaptar les instal·lacions i solucions constructives de l’edifici; adquirir, instal·lar i posar en marxa la maquinària i els equipaments necessaris per al funcionament de l’activitat i també els complementaris; i traslladar i adequar la maquinària fixa o mòbil des del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme fins al Parc Circular.